Jump to the main content block

Top

Full-time Faculty

Professor and Chairman

 

Mei-Ying Chang

Full-time Faculty

 Yi-Jen Chiu   Hung-Wen Chang   Ann-Kuo Chu

 Wen-Yao Huang  Tsung-Hsien Lin   Chao-Kuei Lee

 Chia-Chien Wei   Yung-Jr,Hung

 

Associate Professor

     Chin-Ping,Yu    Yu-Ju Hung    Yuan-Yao Lin

 

Assistant Professor

Chun-Ta,Wan    Hyeonseok Lee

Wei-Chun Lin