Jump to the main content block

Top

Professor

Professor and Chairman

Tsung-Hsien Lin

 

Professor

 Yi-Jen Chiu   Hung-Wen Chang   Ann-Kuo Chu

 Wen-Yao Huang   Mei-Ying Chang  Chao-Kuei Lee

 Chia-Chien Wei

 

Associate Professor

Jau-Sheng Wang     Chin-Ping,Yu

 

Yung-Jr,Hung    Yu-Ju Hung    Yuan-Yao Lin

 

Assistant Professor

Chun-Ta,Wan    Hyeonseok Lee

Wei-Chun Lin